Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Carthago delenda est – význam cudzieho slova

Kartágo musí byť zničené – vyhlásenie rímskeho politika Cata, v prenesenom význame výzva na tvrdé a rozhodné riešenie