Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

carta bianca, carte blanche – význam cudzieho slova

neobmedzená plná moc