Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

candidatus scientiarum – význam cudzieho slova

kandidát vied, skratka CSc.