Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

candidatus scientiarum - význam cudzieho slova

kandidát vied, skratka CSc.