Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cantus firmus - význam cudzieho slova

jednoduchý chorál; základná melódia viachlasnej skladby