Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

canadair – význam cudzieho slova

špeciálne lietadlo na hasenie lesných požiarov