Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

captatio benevolentiae – význam cudzieho slova

rečnícky obrat na získanie priazne poslucháčov; doslova honba za priazňou