Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cantabile - význam cudzieho slova

v hudbe: spevne