Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cantabile – význam cudzieho slova

v hudbe: spevne