Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

castrum doloris - význam cudzieho slova

doslova ležanie bolesti; katafalk s vystavenou rakvou