Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

castrum doloris – význam cudzieho slova

doslova ležanie bolesti; katafalk s vystavenou rakvou