Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

casus – význam cudzieho slova

prípad, dôvod