Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

carezzando - význam cudzieho slova

v hudbe: nežne, mazlivo