Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

carezzando – význam cudzieho slova

v hudbe: nežne, mazlivo