Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cash – význam cudzieho slova

hotovosť, platba v hotovosti