Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

carving – význam cudzieho slova

krájanie, rezanie; rezaný oblúk pri zjazdovom lyžovaní