Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

carving - význam cudzieho slova

krájanie, rezanie; rezaný oblúk pri zjazdovom lyžovaní