Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

carioca – význam cudzieho slova

tanec latinskoamerického pôvodu z 30. rokov minulého storočia