Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

casting – význam cudzieho slova

ponuka, výber, konkurz na obsadenie filmových a podobných úloh