Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

canto – význam cudzieho slova

v hudbe: soprán; spev