Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

canto - význam cudzieho slova

v hudbe: soprán; spev