Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

caput – význam cudzieho slova

hlava, obrazne: vyčerpaný, mŕtvy