Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

casus belli - význam cudzieho slova

dôvod na vojnu, zámienka na zahájenie nepriateľstva