Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

casus belli – význam cudzieho slova

dôvod na vojnu, zámienka na zahájenie nepriateľstva