Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cash-flow - význam cudzieho slova

peňažný tok, ukazovateľ finančnej situácie podniku