Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

case history – význam cudzieho slova

súhrnná správa údajov o jednotlivcovi, jeho klinickom a inom stave; podrobný opis reklamnej akcie