Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acre, aker – význam cudzieho slova

aker, anglická a severoamerická plošná jednotka = 4 047 štvorcových metrov