Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad hoc – význam cudzieho slova

latinská skratka = pre tento prípad, len pre tento účel či príležitosť