Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad acta – význam cudzieho slova

spisová skratka, odložiť ako vybavené