Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad baculum - význam cudzieho slova

argument so silou palice; vyhrážanie sa silou; nátlak