Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad infinitum – význam cudzieho slova

nekonečne, do nekonečna