Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad infinitum - význam cudzieho slova

nekonečne, do nekonečna