Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad notam, ad notiam – význam cudzieho slova

na vedomie