Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad audiandum verbum – význam cudzieho slova

na vypočutie slova; pozvať niekoho „na koberec“; na pokarhanie