Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adamita – význam cudzieho slova

člen stredovekej náboženskej sekty vyznávajúcej nahotu; naháč