Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad populum - význam cudzieho slova

k ľudu; demagógia, odvolávanie sa na egoizmus a predsudky ľudí