Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad informandum – význam cudzieho slova

pre informáciu lekára