Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad informandum - význam cudzieho slova

pre informáciu lekára