Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad valorem - význam cudzieho slova

podľa hodnoty