Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad valorem – význam cudzieho slova

podľa hodnoty