Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad auditorem – význam cudzieho slova

k počúvajúcemu, k poslucháčovi, bez ohľadu na pravdu, populisticky