Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad multos annos – význam cudzieho slova

na dlhé roky = prianie pri prípitku