Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad manus medici – význam cudzieho slova

do rúk lekára