Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad manus medici - význam cudzieho slova

do rúk lekára