Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad oculos – význam cudzieho slova

zjavne, názorne, zrejme, viditeľne