Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad libitum – význam cudzieho slova

podľa vašej vôle, ako sa vám páči