Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adagio – význam cudzieho slova

v hudbe: pomaly, voľne; hudobná skladba alebo jej časť v tomto tempe