Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad informandentum – význam cudzieho slova

k informácii, na vedomie