Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad hominem – význam cudzieho slova

k človeku, populisticky; zneužívajúci záporné vlastnosti človeka