Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad usum – význam cudzieho slova

pre potrebu, na použitie; niečo zámerne upravené