Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad rem - význam cudzieho slova

k veci