Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ad rem – význam cudzieho slova

k veci